C. do Medio Rural

Consello Forestal de Galicia

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: a persoa titular da consellería competente en materia de montes.
 • Vicepresidente/a: a persoa titular da dirección xeral competente en materia de montes.
 • Secretario/a: a persoa titular da subdirección xeral competente en materia de montes.
 • Vogais:
  • Dirección Xeral de Defensa do Monte
  • Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias
  • Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural
  • Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal)
  • Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
  • Amigos da Terra
  • Asefoga (Asociación Sectorial Forestal Galega)
  • Asociación de Empresarios da 1ª Transformación da Madeira de Lugo
  • Asociación Forestal de Galicia (AFG)
  • Asociación Frouma
  • Asociación Micolóxica
  • Asociación Pura Raza Cabalo Galego
  • Axencia Galega da Industria Forestal XERA
  • Consellería da Presidencia, Xustiza e Turismo
  • Consellería de Facenda e Administración Pública
  • Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
  • Xefe/a territorial do Medio Rural - A Coruña
  • Xefe/a territorial do Medio Rural - Lugo
  • Xefe/a territorial do Medio Rural - Ourense
  • Xefe/a territorial do Medio Rural - Pontevedra
  • CIS Madeira (Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia)
  • Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia
  • Colexio de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia
  • Colexio de Enxeñeiros de Montes
  • Consello Galego de Consumidores e Usuarios
  • Asociación Agraria de Galicia (Afrifoga, Silvanus, Asaja)
  • Federación de Aserradoiros e Rematantes de Galicia (Fearmaga)
  • Federación Ecoloxista Galega
  • Federación Galega de Caza
  • FEGAMP (Federación Galega de Municipios e Provincias)
  • Asociación Monteindustria
  • Organización Galega de CMVMC
  • Promagal
  • Asociación de Servizos Forestais de Galicia (Serfoga)
  • Sindicato Labrego Galego (SLG)
  • Unións Agrarias (UA)
  • Universidade da Coruña
  • Universidade de Santiago de Compostela
  • Universidade de Vigo
  • Centro de Investigacións Forestais de Lourizán (CIF-Lourizán)
  • Asociación de Empresas Forestais de Galicia (Asemfo-Galicia)
  • Dúas persoas expertas no eido forestal (variables a criterio da presidencia)