Consellería de Economía, Industria e Innovación

Consello Galego de Consumidores e Usuarios

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: Rosa Otero Raña, presidenta da Federación Brétema de Consumidores
 • Secretario/a: Miguel Palacios Rodríguez
 • Vogais:
  • 1 representante da Asociación de consumidores Ucgal
  • 1 representante da Asociación de consumidores Adicae
  • 1 representante da Federación de consumidores Euroconsumo
  • 3 representantes da Federación de consumidores Brétema