Consellería de Economía, Industria e Innovación

Comisión de Prezos de Galicia

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: director/a xeral de Comercio
 • Secretario/a: un/ha dos vogais da Consellería de Industria, Enerxía e Comercio
 • Vogais:
  • 5 representantes da Consellería de Industria, Enerxía e Comercio
  • 2 representantes da Consellería de Facenda
  • 2 representantes da Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas
  • 1 representante da Consellería de Agricultura, Pesca e Alimentación
  • 2 representantes da Consellería de Sanidade e Consumo
  • 2 representantes da Consellería de Traballo, Seguridade Social e Emigración
  • 4 vogais, un por cada provincia, en representación das Cámaras de Comercio
  • 4 vogais, un por cada provincia, en representación das asociacións de consumidores
  • 3 vogais en representación da Confederación de Empresarios de Galicia
  • 3 vogais en representación das centrais sindicais existentes en Galicia