A Presidencia da Xunta; Secretaría Xeral de Medios

Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia