Vicepresidencia segunda e C. de Presidencia, Xustiza e Deportes

Comisión Galega de Control da Violencia

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: a persoa titular do órgano superior da Administración autonómica competente en materia de deporte
 • Vicepresidente/a: unha persoa en representación do órgano competente en materia de deporte da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Secretario/a: unha persoa que teña a condición de empregada pública ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma
 • Vogais:
  • Unha persoa en representación do órgano competente en materia de emerxencias e interior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
  • Unha persoa en representación do órgano competente en materia de educación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
  • As persoas que ocupen o posto de xefatura de servizo de deportes en cada unha das xefaturas territoriais
  • Dúas persoas que teñan ou tivesen a condición de colexiadas ou xuízas deportivas
  • Dúas persoas en representación das federacións deportivas galegas
  • Dúas persoas que teñan ou tivesen a condición de deportistas federadas
  • Dúas persoas expertas de recoñecido prestixio no ámbito de competencias da comisión
  • Unha persoa en representación do Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia