Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Comisión Galega de Prevención e Represión da Dopaxe

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: a persoa titular do órgano superior da Administración autonómica competente en materia de deporte
 • Vicepresidente/a: unha persoa en representación do órgano competente en materia de deporte da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Secretario/a: unha persoa que teña a condición de empregada pública ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma
 • Vogais:
  • Unha persoa en representación do órgano superior da Administración autonómica competente en materia de saúde pública 
  • Unha persoa en representación do órgano competente en materia de educación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
  • Unha persoa que teña ou tivese licenza federativa de árbitro ou xuíz/xuíza
  • Unha persoa  proposta  polas federacións deportivas galegas
  • Unha persoa que teña ou tivese a condición de deportista federado
  • Unha persoa en representación do Consello de Colexios de Médicos de Galicia 
  • Unha persoa en representación do Colexio Oficial ou colexios oficiais de Farmacéuticos de Galicia 
  • Unha persoa en representación do Colexio Oficial ou colexios oficiais de Químicos de Galicia
  • Unha persoa en representación do Colexio Oficial ou colexios oficiais de Enfermaría de Galicia
  • Dúas persoas expertas de recoñecido prestixio, designadas polas facultades dedicadas ao ensino universitario do deporte e da educación física no Sistema universitario galego
  • Dúas persoas designadas pola persoa titular do órgano superior da Administración autonómica competente en materia de deporte entre persoas de recoñecido prestixio nos ámbitos científico-técnico, deportivo, médico ou xurídico