C. do Medio Rural; Secretaría Xeral Técnica

Mesa da Madeira

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: a persoa titular da dirección xeral competente en materia de montes.
 • Secretario/a: unha persoa nomeada pola presidencia entre o persoal da dirección xeral competente en materia de montes.
 • Vogais:
  • Subdirección Xeral de Recursos Forestais
  • Centro de Investigacións Forestais de Lourizán (CIF-Lourizán)
  • Axencia Galega da Industria Forestal XERA
  • Dúas persoas que teñan a condición de persoal da consellería competente en materia de montes designadas pola persoa titular da presidencia
  • Asociación Forestal de Galicia (AFG)
  • Asociación Frouma
  • Asefoga (Asociación Sectorial Forestal Galega)
  • Promagal
  • Organización Galega de CMVMC
  • Asociación Agraria de Galicia (Afrifoga, Silvanus, Asaja)
  • FEGAMP (Federación Galega de Municipios e Provincias)
  • Asociación de Servizos Forestais de Galicia (Serfoga)
  • Asociación de Empresas Forestais de Galicia (Asemfo-Galicia)
  • Dúas persoas pola Federación de Aserradoiros e Rematantes de Galicia (Fearmaga)
  • Dúas persoas polo Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia
  • Dúas persoas pola Asociación de Empresarios da 1ª Transformación da Madeira de Lugo
  • Asociación Monteindustria
  • Colexio de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia (COETFOGA)