Relación e localización das oficinas

O seguinte buscador facilita a localización, por palabras, provincias ou concellos, das oficinas de atención á cidadanía e de rexistro da Xunta de Galicia, que se listan máis abaixo. Ademais, a través destas ligazóns tamén se pode consultar a relación de entidades locais galegas que recollen documentación para:
A Xunta de Galicia (Portelo único)
A Administración Xeral do Estado (060)
mais

Oficina Agraria Comarcal de Foz

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: Foz
Enderezo:

Paseo de Colón - Edificio Damián, 1

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Oficina Agraria Comarcal de Friol

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: Friol
Enderezo:

Avenida da Coruña, 21 - baixo

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Oficina Agraria Comarcal de Guitiriz

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: Guitiriz
Enderezo:

Rúa Terra Chá, 9

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro da Oficina Comarcal de Lalín

Departamento: Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio: Lalín
Enderezo:

Rúa Areal, 30 - baixo

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Oficina Agraria Comarcal de Lalín

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: Lalín
Enderezo:

Rúa Areal, 27 - 1º

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro do Edificio Administrativo de Lugo

Departamento: Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio: Lugo
Enderezo:

Ronda da Muralla, 70

Tipo: Auxiliar
Horario:

Horario de atención ao público: das 9.00 ás 19.00 horas de luns a venres, e das 9.00 ás 14.00 horas os sábados e os días 24 e 31 de decembro cando sexan laborais. Horario de verán: desde o 16 de xuño ata o 15 de setembro (ambos inclusive), de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres e os sábados de xuño e setembro. Os sábados de xullo e agosto estas oficinas permanecerán pechadas. Os escritos ou documentos que se presenten que superen as 25 páxinas ou teñan algunha dificultade para dixitalizar só se admitirán antes de que falten 20 minutos para o peche da oficina. Ese horario será tamén de aplicación para a notificación por comparecencia. Para a realización de copias auténticas será necesario solicitar cita previa (https://www.xunta.gal/cita-previa).

mais

Rexistro do Servizo Provincial Axencia da Legalidade Urbanística (APLU) Lugo

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio: Lugo
Enderezo:

Avenida Ramón Ferreiro, 28 - 1º

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro da Area Provincial do IGVS de Lugo

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio: Lugo
Enderezo:

Avenida Ramón Ferreiro, 28

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Oficina Territorial do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) de Lugo

Departamento: Consellería de Economía e Industria
Municipio: Lugo
Enderezo:

Ronda da Muralla, 70 - 1º

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro da Xefatura Territorial de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde de Lugo

Departamento: Consellería de Sanidade
Municipio: Lugo
Enderezo:

Rúa Montevideo, núm. 9

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres