Relación e localización das oficinas

O seguinte buscador facilita a localización, por palabras, provincias ou concellos, das oficinas de rexistro propias da Xunta de Galicia, que se listan máis abaixo. Ademais, a través destas ligazóns tamén se pode consultar a relación de entidades locais galegas que recollen documentación para:
A Xunta de Galicia (Portelo único)
A Administración Xeral do Estado (060)
mais

Oficina Agraria Comarcal de Foz

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: Foz
Enderezo:

Paseo de Colón - Edificio Damián, 1

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Oficina Agraria Comarcal de Friol

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: Friol
Enderezo:

Avenida da Coruña, 21 - baixo

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Oficina Agraria Comarcal de Guitiriz

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: Guitiriz
Enderezo:

Rúa Terra Chá, 9

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro da Oficina Comarcal de Lalín

Departamento: Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio: Lalín
Enderezo:

Rúa Areal, 30 - baixo

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Oficina Agraria Comarcal de Lalín

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: Lalín
Enderezo:

Rúa Areal, 27 - 1º

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro do Edificio Administrativo de Lugo

Departamento: Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio: Lugo
Enderezo:

Ronda da Muralla, 70

Tipo: Auxiliar
Horario: Horario de atención ao público: das 9.00 ás 19.00 horas de luns a venres, e das 9.00 ás 14.00 horas os sábados e os días 24 e 31 de decembro cando sexan laborais. Horario de verán: desde o 16 de xuño ata o 15 de setembro (ambos inclusive), de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres e os sábados de xuño e setembro. Os sábados de xullo e agosto estas oficinas permanecerán pechadas. Para compulsas: poderase presentar un máximo de 15 follas cando falten 30 minutos ou menos para o peche da oficina.
mais

Rexistro do Servizo Provincial Axencia da Legalidade Urbanística (APLU) Lugo

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio: Lugo
Enderezo:

Avenida Ramón Ferreiro, 28 - 1º

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro da Area Provincial do IGVS de Lugo

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio: Lugo
Enderezo:

Avenida Ramón Ferreiro, 28

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Oficina Territorial do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) de Lugo

Departamento: Consellería de Economía e Industria
Municipio: Lugo
Enderezo:

Ronda da Muralla, 70 - 1º

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro da Xefatura Territorial de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde de Lugo

Departamento: Consellería de Sanidade
Municipio: Lugo
Enderezo:

Rúa Montevideo, núm. 9

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres