Relación e localización das oficinas

O seguinte buscador facilita a localización, por palabras, provincias ou concellos, das oficinas de rexistro propias da Xunta de Galicia, que se listan máis abaixo. Ademais, a través destas ligazóns tamén se pode consultar a relación de entidades locais galegas que recollen documentación para:
A Xunta de Galicia (Portelo único)
A Administración Xeral do Estado (060)
mais

Rexistro do Edificio Administrativo de Ferrol

Departamento: Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio: Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, s/n

Tipo: Auxiliar
Horario: Horario de atención ao público: das 9.00 ás 19.00 horas de luns a venres, e das 9.00 ás 14.00 horas os sábados e os días 24 e 31 de decembro cando sexan laborais. Horario de verán: desde o 16 de xuño ata o 15 de setembro (ambos inclusive), de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres e os sábados de xuño e setembro. Os sábados de xullo e agosto estas oficinas permanecerán pechadas. Para compulsas: poderase presentar un máximo de 15 follas cando falten 30 minutos ou menos para o peche da oficina.
mais

Oficina Territorial do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) de Ferrol

Departamento: Consellería de Economía e Industria
Municipio: Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, 4º

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro Auxiliar do Servizo de Consumo en Ferrol

Departamento: Consellería de Economía e Industria
Municipio: Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, s/n

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro da Oficina de Inspección Educativa de Ferrol

Departamento: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Municipio: Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, s/n

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro da Oficina de Información Xuvenil de Ferrol

Departamento: Consellería de Traballo e Benestar
Municipio: Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, s/n

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro do Equipo de Valoración e Orientación (EVO) de Ferrol

Departamento: Consellería de Traballo e Benestar
Municipio: Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, s/n

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Servizo da Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC) de Ferrol

Departamento: Consellería de Traballo e Benestar
Municipio: Ferrol
Enderezo:

Rúa Real, 1 - entreplanta

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro da Oficina Agraria de Ferrol

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, s/n

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro da Xefatura Comarcal de Ferrol

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, s/n

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Oficina Agraria Comarcal de Forcarei

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: Forcarei
Enderezo:

Edificio do Concello

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres