Relación e localización das oficinas

O seguinte buscador facilita a localización, por palabras, provincias ou concellos, das oficinas de atención á cidadanía e de rexistro da Xunta de Galicia, que se listan máis abaixo. Ademais, a través destas ligazóns tamén se pode consultar a relación de entidades locais galegas que recollen documentación para:
A Xunta de Galicia (Portelo único)
A Administración Xeral do Estado (060)
mais

Rexistro de Benestar da Coruña (maior e programas)

Departamento: Consellería de Traballo e Benestar
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Rúa Concepción Arenal, 7-9

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro do Centro de Seguridade e Saúde Laboral (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, ISSGA) da Coruña

Departamento: Consellería de Traballo e Benestar
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Doutor Camilo Veiras, 8

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro de Portos de Galicia - Zona Centro

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Avenida Alférez Provisional, 5, 1º

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro da Área do Mar da Coruña

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Ramón y Cajal, 1 - 5º - Casa do Mar

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro da Axencia Galega de Emerxencias (Axega)

Departamento: Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio: A Estrada
Enderezo:

Avenida da Cultura, s/n

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro da Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP)

Departamento: Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio: A Estrada
Enderezo:

Avenida da Cultura, s/n

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Oficina Agraria Comarcal da Estrada

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: A Estrada
Enderezo:

Centro Comarcal Rural - Estrada PO-841 - Toedo

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Oficina Agraria Comarcal da Fonsagrada

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: A Fonsagrada
Enderezo:

Avenida de Galicia, 36

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Oficina Agraria Comarcal da Gudiña

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: A Gudiña
Enderezo:

Avenida Beato Sebastián Aparicio, 76 - Casa do Concello

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Oficina Agraria Comarcal da Pobra de Trives

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: A Pobra de Trives
Enderezo:

San Roque, 4

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres