Relación e localización das oficinas

O seguinte buscador facilita a localización, por palabras, provincias ou concellos, das oficinas de atención á cidadanía e de rexistro da Xunta de Galicia, que se listan máis abaixo. Ademais, a través destas ligazóns tamén se pode consultar a relación de entidades locais galegas que recollen documentación para:
A Xunta de Galicia (Portelo único)
A Administración Xeral do Estado (060)
mais

Oficina Agraria Comarcal da Cañiza

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: A Cañiza
Enderezo:

Rúa Progreso, 51 - 2º

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro de Deporte da Coruña

Departamento: Presidencia da Xunta de Galicia
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Avenida de Glasgow, 11 - Complexo Deportivo de Elviña

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro do Edificio Administrativo da Coruña

Departamento: Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Avenida Vicente Ferrer 2, A Coruña

Tipo: Auxiliar
Horario:

Horario de atención ao público: das 9.00 ás 19.00 horas de luns a venres, e das 9.00 ás 14.00 horas os sábados e os días 24 e 31 de decembro cando sexan laborais. Horario de verán: desde o 16 de xuño ata o 15 de setembro (ambos inclusive), de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres e os sábados de xuño e setembro. Os sábados de xullo e agosto estas oficinas permanecerán pechadas. Os escritos ou documentos que se presenten que superen as 25 páxinas ou teñan algunha dificultade para dixitalizar só se admitirán antes de que falten 20 minutos para o peche da oficina. Ese horario será tamén de aplicación para a notificación por comparecencia. Para a realización de copias auténticas será necesario solicitar cita previa (https://www.xunta.gal/cita-previa).Importante: esta oficina estará pechada ao público o sábado 11 de abril.

mais

Rexistro da Delegación da Axencia Tributaria de Galicia na Coruña

Departamento: Consellería de Facenda
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Praza de Pontevedra, 22

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro de Mobilidade da Coruña

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Alcalde Pérez Ardá, 4

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro do Servizo Provincial Axencia da Legalidade Urbanística (APLU) A Coruña

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Avenida Alférez Provisional, 5 - 3º

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro do Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Rúa Torres Quevedo, 3-5 - A Grela

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Oficina Territorial do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) da Coruña

Departamento: Consellería de Economía e Industria
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, 2ª planta
Praza Luís Seoane, s/n

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro da Xefatura Territorial de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde da Coruña

Departamento: Consellería de Sanidade
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Durán Loriga, 3

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro da Xefatura Territorial de Traballo e Benestar da Coruña (familia, menor, xuventude e prestacións)

Departamento: Consellería de Traballo e Benestar
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Avenida Salvador de Madariaga, 9 - 1º 

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres