Relación e localización das oficinas

O seguinte buscador facilita a localización, por palabras, provincias ou concellos, das oficinas de atención á cidadanía e de rexistro da Xunta de Galicia, que se listan máis abaixo.
mais

Oficina Agraria Comarcal da Cañiza

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: A Cañiza
Enderezo:

Rúa Progreso, 51 - 2º

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro de Deporte da Coruña

Departamento: Presidencia da Xunta de Galicia
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Avenida de Glasgow, 11 - Complexo Deportivo de Elviña

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro do Edificio Administrativo da Coruña

Departamento: Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Avenida Vicente Ferrer 2, A Coruña

Tipo: Auxiliar
Horario:

Horario de atención ao público: de 9.00 a 19.00 horas de luns a venres, e de 9.00 a 14.00 horas os sábados e os días 24 e 31 de decembro cando sexan laborais. Horario de verán: desde o 16 de xuño ata o 15 de setembro, ambos incluídos, de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres. Pode solicitar a cita previa en https://www.xunta.gal/cita-previa ou telefonicamente chamando ao 012 ou 981 900 643.

mais

Rexistro da Delegación da Axencia Tributaria de Galicia na Coruña

Departamento: Consellería de Facenda
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Praza de Pontevedra, 22

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro do Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Rúa Torres Quevedo, 3-5 - A Grela

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Oficina Territorial do Instituto Galego de Promoción Económica da Coruña

Departamento: Consellería de Economía e Industria
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, 2ª planta
Praza Luís Seoane, s/n

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro da Xefatura Territorial de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde da Coruña

Departamento: Consellería de Sanidade
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Durán Loriga, 3

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro da Xefatura Territorial de Política Social da Coruña (familia, menor, xuventude e prestacións)

Departamento: Consellería de Traballo e Benestar
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Rúa Gregorio Hernández 2-4

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro de Política Social da Coruña (maior e programas)

Departamento: Consellería de Traballo e Benestar
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Rúa Concepción Arenal, 7-9

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro do Centro de Seguridade e Saúde Laboral (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral) da Coruña

Departamento: Consellería de Traballo e Benestar
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Doutor Camilo Veiras, 8

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres