Relación e localización das oficinas

O seguinte buscador facilita a localización, por palabras, provincias ou concellos, das oficinas de rexistro propias da Xunta de Galicia, que se listan máis abaixo. Ademais, a través destas ligazóns tamén se pode consultar a relación de entidades locais galegas que recollen documentación para:
A Xunta de Galicia (Portelo único)
A Administración Xeral do Estado (060)
mais

Oficina Agraria Comarcal da Cañiza

Departamento: Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio: A Cañiza
Enderezo:

Rúa Progreso, 51 - 2º

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro de Deporte da Coruña

Departamento: Presidencia da Xunta de Galicia
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Avenida de Glasgow, 11 - Complexo Deportivo de Elviña

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro do Edificio Administrativo da Coruña

Departamento: Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Praza Luís Seoane, s/n - Monelos

Tipo: Auxiliar
Horario: Horario de atención ao público: das 9.00 ás 19.00 horas de luns a venres, e das 9.00 ás 14.00 horas os sábados e os días 24 e 31 de decembro cando sexan laborais. Horario de verán: desde o 16 de xuño ata o 15 de setembro (ambos inclusive), de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres e os sábados de xuño e setembro. Os sábados de xullo e agosto estas oficinas permanecerán pechadas. Para compulsas: poderase presentar un máximo de 15 follas cando falten 30 minutos ou menos para o peche da oficina.
mais

Rexistro da Delegación da Axencia Tributaria de Galicia na Coruña

Departamento: Consellería de Facenda
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Praza de Pontevedra, 22

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro de Mobilidade da Coruña

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Alcalde Pérez Ardá, 4

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro do Servizo Provincial Axencia da Legalidade Urbanística (APLU) A Coruña

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Avenida Alférez Provisional, 5 - 3º

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro do Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Rúa Torres Quevedo, 3-5 - A Grela

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Oficina Territorial do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) da Coruña

Departamento: Consellería de Economía e Industria
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, 2ª planta
Praza Luís Seoane, s/n

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro da Xefatura Territorial de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde da Coruña

Departamento: Consellería de Sanidade
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Durán Loriga, 3

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres
mais

Rexistro da Xefatura Territorial de Traballo e Benestar da Coruña (familia, menor, xuventude e prestacións)

Departamento: Consellería de Traballo e Benestar
Municipio: A Coruña
Enderezo:

Avenida Salvador de Madariaga, 9 - 1º 

Tipo: Auxiliar
Horario: De 9 h a 14 h, de luns a venres