Modelo de funcionamento das oficinas de atención á cidadanía e de rexistro

Modelo de funcionamento