SISTEMA INTEGRADO DE ATENCIÓN Á CIDADANÍA

Horario e tarifas do 012

Horario

O horario de atención é de 8 a 20 horas, de luns a venres non festivos, excepto os servizos telefónicos correspondentes ás seguintes materias, que informarán durante os períodos que se indican (xeralmente máis amplos) tal e como se detalla:

Servizo Horario
Información ao agro galegoDe luns a venres de 8:00 a 20:00 horas
Sábados de 8:00 a 17:30 horas
Atención a usuarios/as do Servizo de Emprego de Galicia (demandantes e empregadores)De luns a venres de 8:00 a 20:00 horas
Sábados de 9:00 a 14:00 horas
Muller, social e liña de axuda á infancia24 horas todos os días
VoluntariadoDe luns a venres de 8:00 a 15:00 horas
Información afectivo sexual “Quérote”De luns a xoves de 9:00 a 14:00 horas e de 16:30 a 19:00 horas e venres de 9:00 a 14:00 horas (horario de inverno)
De luns a venres de 9:00 a 14:00 (horario de verán)
Centro de control de teleoperación que dá soporte á xestión operativa do Servizo Galego de Apoio á Mobilidade PersoalDe 8:00 a 20:00 horas, todos os días

Tarifas

Número Desde rede fixa Desde rede móbil
012Prezo de chamada ordinaria fixo-fixo no territorio nacional dunha duración de 160 segundosPrezo de chamada ordinaria móbil-fixo no territorio nacional dunha duración de 160 segundos

O custo das chamadas ao teléfono de información 012 vén regulado pola Resolución de 21 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información, pola que se atribúe o número 012 ao servizo de información das Administracións Autonómicas. De acordo coa mesma, ditouse a Resolución do 30 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, pola que se lle dá publicidade á Resolución do 10 de xuño de 2013, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, relativa á opción da Comunidade Autónoma galega respecto ás tarifas para os usuarios do 012.

Neste marco estableceuse que o custo da chamada ten un prezo fixo, independente do tempo de duración (equivalente a unha chamada ordinaria en territorio nacional de 160 segundos de duración), que depende de cada operador de telefonía, podendo oscilar entre 0,43 € e 0,83 € (IVE incluído).

Tendo en conta que unha parte considerable das persoas usuarias de telefonía móbil teñen contratada unha tarifa plana por chamadas a móbiles ou fixos, o emprego da liña alternativa 981 900 643 non debería supoñer un incremento na factura que xa tiña que aboar o/a usuario/a.

Atendendo aos colectivos aos que vai dirixido, os servizos telefónicos da Muller, Social, Liña de axuda á infancia, Voluntariado e Teléfono 065 son gratuítos sempre que se chame directamente ao teléfono específico do servizo.