Comisión Interdepartamental de Información e Avaliación

No ámbito do sector público autonómico, a coordinación da información á cidadanía e a avaliación dos servizos públicos son exercidos pola Comisión Interdepartamental de Información e Avaliación prevista na Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración.


 

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe