Calidade da auga

Neste apartado inclúese a información relativa á calidade das augas continentais e mariñas.

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe