Gasto en persoal asesor, de apoio, xefes/as de gabinetes e xefes/as de prensa

Gasto en persoal asesor, de apoio, xefes/as de gabinetes e xefes/as de prensa
 2009 2022 Variación
Total 7.262.906,00 €6.337.096,00 €-12,75%

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe