Gasto en persoal asesor, de apoio, xefes/as de gabinetes e xefes/as de prensa

Gasto en persoal asesor, de apoio, xefes/as de gabinetes e xefes/as de prensa
  2009 2024 Variación
Total 7.262.906,00 € 6.814.638,00 € -6,17%

Data de actualización: 21/03/2024

Resultoulle útil a información?