Financiamento e débeda

Neste apartado recóllese a información básica sobre o financiamento, con indicación dos diferentes instrumentos, así como a débeda pública da Administración (con indicación da súa evolución), o endebedamento por habitante, o endebedamento relativo e a porcentaxe do endebedamento sobre o produto interior bruto.