Financiamento dos investimentos

Neste apartado publícase o grao de financiamento dos investimentos segundo as distintas fontes de financiamento (Fondo de Compensación Interterritorial, fondos propios, subvencións finalistas do Estado, financiamento europeo e outros).                   
                    
                   


Ratio investimento por fonte 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
% Financiamento FCI / Investimento Real 10,5%8,1%6,9%12,5%6,7%6,8%5,8%6,9%0,5%2,0%5,5%
% Financiamento fondos propios / Investimento Real 65,6%66,0%77,8%56,2%80,8%78,4%78,0%75,2%75,7%78,9%70,0%
% Financiamento finalistas do Estado / Investimento Real 5,8%5,0%1,8%1,7%2,6%2,1%1,4%2,6%3,2%1,5%1,5%
% Financiamento europeo / Investimento Real 17,6%20,3%13,2%29,3%9,7%12,5%14,5%14,8%18,8%16,5%21,3%
% Outras transferencias finalistas / Investimento Real 0,6%0,5%0,3%0,3%0,1%0,2%0,2%0,6%1,8%1,1%1,7%

 

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe