Encomendas de xestión

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico prevé a realización de encomendas de xestión, que supoñen a realización de actividades de carácter material, técnico ou de servizos, entre órganos da mesma ou diferentes administracións ou entidades por razóns de eficacia ou cando non se posúan os medios técnicos idóneos para o seu desempeño. Neste apartado recóllense encomendas acordadas polos diferentes departamentos da Xunta de Galicia, dando cumprimento ás obrigacións previstas na normativa vixente en materia de transparencia, así como ás previstas na citada lei.

En concreto, publícase, respecto a cada encomenda, o seu obxecto, a entidade encomendante e a encomendada, a data da súa sinatura, orzamento, duración, obrigas económicas e as subcontratacións que se realicen. Ademais, publícase, no seu caso, a ligazón da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Frecuencia de actualización: continua
Buscar por departamento/entidade:
Buscar por departamento/entidade:
Ten dispoñibles 13 cos criterios que seleccionou:
Data de sinatura: 22/04/20 | Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Fundación Semana Verde de Galicia

Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Fundación Semana Verde de Galicia

Data de sinatura: 07/02/20 | Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Fundación Semana Verde de Galicia

Encomenda de xestión do Servizo Galego de Saúde á Fundación Semana Verde de Galicia

Data de sinatura: 15/01/20 | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.

Encomenda da Vicepresidencia e CPAPX á Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga)

Data de sinatura: 09/11/19 | Consellería de Facenda | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Fundación Semana Verde de Galicia

Encomenda da Consellería de Facenda á Fundación Semana Verde de Galicia

Data de sinatura: 01/07/19 | Consellería de Facenda | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Fundación Semana Verde de Galicia

Encomenda da Consellería de Facenda á Fundación Semana Verde de Galicia

Data de sinatura: 09/04/19 | Consellería de Facenda | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Fundación Semana Verde de Galicia

Encomenda da Consellería de Facenda á Fundación Semana Verde de Galicia

Data de sinatura: 29/03/19 | Consellería de Economía, Emprego e Industria | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Fundación Semana Verde de Galicia

Encomenda da Consellería de Economía, Emprego e Industria á Fundación Semana Verde de Galicia

Data de sinatura: 22/11/18 | Consellería de Sanidade | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Fundación Semana Verde de Galicia

Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Fundación Semana Verde de Galicia

Data de sinatura: 18/05/18 | Consellería de Facenda | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Fundación Semana Verde de Galicia

Encomenda da Consellería de Facenda coa Fundación Semana Verde de Galicia

Data de sinatura: 08/03/18 | Consellería de Economía, Emprego e Industria | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Fundación Semana Verde de Galicia

Encomenda da Consellería de Economía, Emprego e Industria á Fundación Semana Verde de Galicia

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe