Encomendas de xestión

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico prevé a realización de encomendas de xestión, que supoñen a realización de actividades de carácter material, técnico ou de servizos, entre órganos da mesma ou diferentes administracións ou entidades por razóns de eficacia ou cando non se posúan os medios técnicos idóneos para o seu desempeño. Neste apartado recóllense encomendas acordadas polos diferentes departamentos da Xunta de Galicia, dando cumprimento ás obrigacións previstas na normativa vixente en materia de transparencia, así como ás previstas na citada lei.

En concreto, publícase, respecto a cada encomenda, o seu obxecto, a entidade encomendante e a encomendada, a data da súa sinatura, orzamento, duración, obrigas económicas e as subcontratacións que se realicen. Ademais, publícase, no seu caso, a ligazón da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Frecuencia de actualización: continua
Buscar por departamento/entidade:
Buscar por departamento/entidade:
Ten dispoñibles 127 cos criterios que seleccionou:
Data de sinatura: 13/03/20 | Consellería do Medio Rural; Fondo Galego de Garantía Agraria

Encomenda de xestión do Fondo Español de Garantía Agraria á Comunidade Autónoma de Galicia

Data de sinatura: 15/01/20 | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A. (Seaga)

Encomenda da Vicepresidencia e CPAPX á Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga)

Data de sinatura: 26/12/19 | Consellería do Medio Rural

Encomenda de xestión da Consellería do Medio Rural a Tragsa

Data de sinatura: 26/12/19 | Consellería do Medio Rural

Encomenda de xestión da Consellería do Medio Rural a Tragsa

Data de sinatura: 26/12/19 | Consellería do Medio Rural

Encomenda de xestión da Consellería do Medio Rural a Tragsa

Data de sinatura: 26/12/19 | Consellería do Medio Rural

Encomenda de xestión da Consellería do Medio Rural a Tragsatec

Data de sinatura: 26/12/19 | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A. (Seaga)

Encomenda de xestión da Consellería do Medio Rural a Seaga

Data de sinatura: 23/12/19 | Consellería do Medio Rural

Encomenda de xestión da Consellería do Medio Rural a Tragsa

Data de sinatura: 23/12/19 | Consellería do Medio Rural

Encomenda de xestión da Consellería do Medio Rural a Tragsatec

Data de sinatura: 23/12/19 | Consellería do Medio Rural

Encomenda de xestión da Consellería do Medio Rural a Tragsatec