Encomendas de xestión

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico prevé a realización de encomendas de xestión, que supoñen a realización de actividades de carácter material, técnico ou de servizos, entre órganos da mesma ou diferentes administracións ou entidades por razóns de eficacia ou cando non se posúan os medios técnicos idóneos para o seu desempeño. Neste apartado recóllense encomendas acordadas polos diferentes departamentos da Xunta de Galicia, dando cumprimento ás obrigacións previstas na normativa vixente en materia de transparencia, así como ás previstas na citada lei.

En concreto, publícase, respecto a cada encomenda, o seu obxecto, a entidade encomendante e a encomendada, a data da súa sinatura, orzamento, duración, obrigas económicas e as subcontratacións que se realicen. Ademais, publícase, no seu caso, a ligazón da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Frecuencia de actualización: continua
Buscar por departamento/entidade:
Buscar por departamento/entidade:
Ten dispoñibles 48 cos criterios que seleccionou:
Data de sinatura: 21/05/18 | Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Encomenda da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio á Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.

Data de sinatura: 18/04/18 | Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio | Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio; Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Encomenda da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Data de sinatura: 19/12/17 | Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Encomenda da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio a Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.

Data de sinatura: 15/12/17 | Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Encomenda da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio a Tecnoloxías e Servizos Agrarios S.A.

Encomenda modificada
Data de sinatura: 15/12/17 | Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Encomenda da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio a Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.

Data de sinatura: 02/11/17 | Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio; Augas de Galicia

Encomenda da entidade pública Augas de Galicia con Tecnologías y Servicios Agrarios, SA