Encomendas de xestión

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico prevé a realización de encomendas de xestión, que supoñen a realización de actividades de carácter material, técnico ou de servizos, entre órganos da mesma ou diferentes administracións ou entidades por razóns de eficacia ou cando non se posúan os medios técnicos idóneos para o seu desempeño. Neste apartado recóllense encomendas acordadas polos diferentes departamentos da Xunta de Galicia, dando cumprimento ás obrigacións previstas na normativa vixente en materia de transparencia, así como ás previstas na citada lei.

En concreto, publícase, respecto a cada encomenda, o seu obxecto, a entidade encomendante e a encomendada, a data da súa sinatura, orzamento, duración, obrigas económicas e as subcontratacións que se realicen. Ademais, publícase, no seu caso, a ligazón da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Frecuencia de actualización: continua
Buscar por departamento/entidade:
Buscar por departamento/entidade:
Ten dispoñibles 34 cos criterios que seleccionou:
Data de sinatura: 18/11/21 | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas | Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Xestión do Solo de Galicia-Xestur S.A

Encomenda da Axencia Galega de Infraestruturas a Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.

Data de sinatura: 29/07/21 | Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Instituto de Estudos do Territorio

Encomenda do Instituto de Estudos do Territorio a Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec)

Data de sinatura: 14/07/21 | Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Encomenda da Consellería de Medo Ambiente, Territorio e Vivenda a Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec)

Data de sinatura: 12/07/21 | Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Instituto Galego de Vivenda e Solo

Encomenda do Instituto Galego da Vivenda e Solo a Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec)

Data de sinatura: 12/05/21 | Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Instituto Galego de Vivenda e Solo

Encomenda do Instituto Galego da Vivenda e Solo a Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.

Data de sinatura: 22/03/21 | Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Instituto Galego de Vivenda e Solo

Encomenda do Instituto Galego da Vivenda e Solo a Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec)