Encomendas de xestión

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico prevé a realización de encomendas de xestión, que supoñen a realización de actividades de carácter material, técnico ou de servizos, entre órganos da mesma ou diferentes administracións ou entidades por razóns de eficacia ou cando non se posúan os medios técnicos idóneos para o seu desempeño. Neste apartado recóllense encomendas acordadas polos diferentes departamentos da Xunta de Galicia, dando cumprimento ás obrigacións previstas na normativa vixente en materia de transparencia, así como ás previstas na citada lei.

En concreto, publícase, respecto a cada encomenda, o seu obxecto, a entidade encomendante e a encomendada, a data da súa sinatura, orzamento, duración, obrigas económicas e as subcontratacións que se realicen. Ademais, publícase, no seu caso, a ligazón da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Frecuencia de actualización: continua
Buscar por departamento/entidade:
Buscar por departamento/entidade:
Ten dispoñibles 10 cos criterios que seleccionou:
Data de sinatura: 29/03/19 | Consellería de Economía, Emprego e Industria | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Fundación Semana Verde de Galicia

Encomenda da Consellería de Economía, Emprego e Industria á Fundación Semana Verde de Galicia

Data de sinatura: 01/03/19 | Consellería de Economía, Emprego e Industria; Axencia Galega da Industria Forestal

Encomenda da Axencia Galega da Industria Forestal a Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec)

Data de sinatura: 07/05/18 | Consellería de Economía, Emprego e Industria; Axencia Galega da Industria Forestal

Encomenda da Axencia Galega da Industria Forestal a Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec)

Data de sinatura: 08/03/18 | Consellería de Economía, Emprego e Industria | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Fundación Semana Verde de Galicia

Encomenda da Consellería de Economía, Emprego e Industria á Fundación Semana Verde de Galicia

Data de sinatura: 25/01/18 | Consellería do Mar; Secretaría Xeral Técnica | Consellería de Economía, Emprego e Industria; Axencia Galega de Innovación

Encomenda da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar á Axencia Galega de Innovación (Gain)

Data de sinatura: 30/06/17 | Consellería de Facenda | Consellería de Economía, Emprego e Industria; Instituto Galego de Promoción Económica

Encomenda da Consellería de Facenda co Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)

Data de sinatura: 19/04/17 | Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio | Consellería de Economía, Emprego e Industria; Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia

Encomenda da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio á Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (Cesga)

Data de sinatura: 23/06/16 | Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio | Consellería de Economía, Emprego e Industria; Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia

Encomenda da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio á Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (CESGA)

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe