Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Fundación Semana Verde de Galicia

Obxecto:

a posta a disposición dos espazos precisos e os traballos de apoio para a organización das probas selectivas de persoal estatutario das categorías de persoal de servizos xerais e técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría.

Entidade encomendante: Servizo Galego de Saúde

Entidade encomendada: Fundación Semana Verde de Galicia

Data da sinatura: 03/11/23

Presuposto: 240.604,64 €

Duración: do 3/11/23 ao 12/11/23.

Obrigas económicas: si.

Ligazón ao DOG

Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; Fundación Semana Verde de Galicia

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe