Encomenda da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade á Axencia Galega de Infraestruturas

Obxecto:

realización de diversas actuacións referidas á execución das obras de mellora da envolvente térmica e mellora enerxética no edificio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela.

Entidade encomendante: Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Entidade encomendada: Axencia Galega de Infraestruturas

Data da sinatura: 24/10/23

Duración: esta encomenda estará vinculada á execución do contrato das obras referidas e finalizará, en todo caso, antes do antes do 31 de decembro de 2025.

Obrigas económicas: a encomenda non liquidará ningunha taxa a favor da AXI en concepto de custo polos servizos que se van prestar en desenvolvemento desta.

Ligazón ao DOG

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Secretaría Xeral Técnica | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe