Encomenda da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade á Axencia Galega de Infraestruturas

Obxecto:

realización de diversas actuacións referidas ao proxecto e á execución da obra do Centro de Excelencia en Ciberseguridade de Galicia (Concello de San Cibrao das Viñas).

Entidade encomendante: Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Entidade encomendada: Axencia Galega de Infraestruturas

Data da sinatura: 20/10/23

Duración: esta encomenda estará vinculada á execución do contrato das obras referenciadas e finalizará, en todo caso, antes do 31 de decembro de 2025.

Obrigas económicas: a encomenda non liquidará ningunha taxa a favor da AXI en concepto de custo polos servizos que vaian prestar en desenvolvemento desta.

Ligazón ao DOG

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Secretaría Xeral Técnica | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe