Encomenda da Consellería do Mar ao Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar

Obxecto:

a execución do servizo de coordinación, difusión e mellora do Observatorio Costeiro da Xunta de Galicia como soporte á xestión sustentable da actividade acuícola.

Entidade encomendante: Secretaría Xeral Técnica

Entidade encomendada: Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar

Data da sinatura: 18/08/23

Presuposto: 323.945,47 euros

Duración: 31/12/25

Obrigas económicas: 323.945,47 euros

Ligazón ao DOG

Corrección de erros

Consellería do Mar; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Mar; Fundación Centro Tecnológico del Mar

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe