Encomenda da Consellería do Mar ao Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar

Obxecto:

realización das actuacións relativas á execución polo Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar de accións de apoio á Consellería do Mar en materias relacionadas coas actuacións desenvolvidas no marco da medida 1.6.2. Recollida de residuos coa participación dos pescadores no mar e nas praias.

Entidade encomendante: Secretaría Xeral Técnica

Entidade encomendada: Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar

Data da sinatura: 02/08/23

Presuposto: 414.646,68 euros

Duración: 20/12/26

Obrigas económicas: 414.646,68 euros

Ligazón ao DOG

Corrección de erros

Consellería do Mar; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Mar; Fundación Centro Tecnológico del Mar

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe