Encomenda da Consellería do Mar ao Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar

Obxecto:

describir os traballos que comprenderá a asistencia técnica de apoio para mellorar a capacidade de investigación de NatMIRC nos recursos pesqueiros e as súas pesqueiras, e contribuír á mellora da avaliación dos recursos pesqueros namibios e favorecer a xestión sustentable das súas pesqueiras.

Entidade encomendante: Secretaría Xeral Técnica

Entidade encomendada: Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar

Data da sinatura: 05/06/23

Presuposto: 99.123,56 euros

Duración: 05/06/2023

Obrigas económicas: 99.123,56 euros

Ligazón ao DOG

Corrección de erros

Consellería do Mar; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Mar; Fundación Centro Tecnológico del Mar

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe