Encomenda do Servizo Galego de Saúde a Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa)

Obxecto:

prorrogar ata o vindeiro 31 de decembro de 2023 a vixencia do encargo á empresa pública “Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)”, como medio propio personificado e servizo técnico, da execución da obra de reforma da zona de consultas externas do Hospital Comarcal de Valdeorras (Ourense), mantendo inalteradas o resto das condicións previstas para o encargo na Resolución do 19 de xullo de 2022.

Entidade encomendante: Servizo Galego de Saúde

Entidade encomendada: Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa)

Data da sinatura: 18/07/23

Ligazón ao DOG

Encomenda que se prorroga

Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe