Encomenda de xestión do Servizo Galego de Saúde á Fundación Semana Verde de Galicia

Obxecto:

posta á disposición dos espazos precisos e para os traballos de apoio para a organización das probas selectivas de persoal estatutario da categoría de enfermeira/o e de diversas clases de persoal sanitario funcionario da Lei 17/1989. 

Entidade encomendante: Servizo Galego de Saúde

Entidade encomendada: Fundación Semana Verde de Galicia

Data da sinatura: 19/06/23

Presuposto: 211.395,47 €

Duración: 24 e 25/06/2023

Obrigas económicas: si

Subcontratacións: non

Ligazón ao DOG

Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; Fundación Semana Verde de Galicia

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe