Encomenda da Consellería de Sanidade á Axencia Galega de Infraestruturas

Obxecto:

xestión das actuacións para a redacción do proxecto e a execución das obras de construción dun novo centro de saúde no concello de Noia.

Entidade encomendante: Consellería de Sanidade

Entidade encomendada: Axencia Galega de Infraestruturas

Data da sinatura: 10/05/23

Duración: a eficacia da encomenda estenderase desde o día seguinte á súa sinatura ata a data de finalización do prazo de garantía.

Obrigas económicas: a realización das actividades e/ou actos e negocios xurídicos necesarios para a execución desta encomenda de xestión por parte da Axencia Galega de Infraestruturas efectuarase a título gratuíto, sen que exista retribución ou tarifa.

Ligazón ao DOG

Consellería de Sanidade | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe