Encomenda da Fundación Cidade da Cultura de Galicia á Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga)

Obxecto:

labores de ampliación de axardinamentos para creación de novas áreas de lecer para os noiros orientados ao noroeste e oeste sobre o recheo de terras entre eixes de acceso e rotondas de conexión da Cidade da Cultura coa AP-9.

Entidade encomendante: Fundación Cidade da Cultura de Galicia

Entidade encomendada: Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga)

Data da sinatura: 28/03/23

Presuposto: 185.984,16 €

Duración: 38 semanas desde a formalización do encargo

Obrigas económicas: si

Ligazón ao DOG

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades; Fundación Cidade da Cultura de Galicia | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe