Encomenda da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade á Fundación Semana Verde de Galicia 

Obxecto:

posta á disposición dos espazos precisos e dos traballos de apoio para a realización da décimo séptima convocatoria das probas de avaliación en competencias clave para acceder á formación dos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación profesional.

Entidade encomendante: Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Entidade encomendada: Fundación Semana Verde de Galicia 

Data da sinatura: 26/04/23

Presuposto: 53.260,81 €

Duración: do 15 de maio ao 23 de maio de 2023

Obrigas económicas: 53.260,81 €, con cargo á aplicación orzamentaria 11.05.323A.226.13

Ligazón ao DOG

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe