Encomenda da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade á Axencia Galega de Infraestruturas

Obxecto:

supervisión do proxecto da obra da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Lugo.

Entidade encomendante: Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Entidade encomendada: Axencia Galega de Infraestruturas

Data da sinatura: 21/04/23

Duración: a encomenda terá a duración estritamente necesaria para a elaboración do informe técnico de supervisión do proxecto, e concluirá coa entrega deste.

Obrigas económicas: a encomenda non liquidará ningunha taxa a favor da AXI en concepto de custo polos servizos que preste en desenvolvemento desta

Ligazón ao DOG

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe