Encomenda da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural a Tragsatec

Obxecto:

servizo para a revisión do parcelario e titularidade, recollida de acordos de participación e compromisos de posta en produción, revisión e actualización de datos catastrais e estudios técnicos para avaliar a viabilidade dos proxectos de polígonos agroforestais de Corno do Monte (Trasmiras), Lamas - Ganade (Porqueira), San Salvador de Sabucedo (Xinzo de Limia) e Alta Limia (Trasmiras, Xinzo de Limia e Sarreaus), en Ourense.

Entidade encomendante: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Entidade encomendada: Empresa de Tecnoloxías e Servizos Agrarios SA SME MP (Tragsatec)

Data da sinatura: 18/10/22

Presuposto: 373.042,45 €

Duración: ata o 31/12/2023.

Obrigas económicas: 373.042,45 €

Subcontratacións: a porcentaxe de colaboración estimada para esta encomenda mediante subcontratación é do 44 %.

Consellería do Medio Rural; Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe