Encomenda da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural a Tragsa

Obxecto:

obra de actuacións para a posta en valor de terreos na aldea modelo de Moreda (Folgoso do Courel - Lugo).

Entidade encomendante: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Entidade encomendada: Empresa de Transformación Agraria SA SME MP (Tragsa)

Data da sinatura: 04/08/22

Presuposto: 127.963,37 €

Duración: ata o 31/12/2022.

Obrigas económicas: 127.963,37 €

Subcontratacións: a porcentaxe de colaboración estimada para esta encomenda mediante subcontratación é do 25 %.

Consellería do Medio Rural; Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe