Encomenda da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural a Tragsatec

Obxecto:

servizo para o apoio técnico e administrativo na tramitación dos expedientes para a selección de organizacións candidatas a converterse en entidades colaboradoras da Agader para a medida Leader do vindeiro período de programación 2023-27.

Entidade encomendante: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Entidade encomendada: Empresa de Tecnoloxías e Servizos Agrarios SA SME MP (Tragsatec)

Data da sinatura: 01/08/22

Presuposto: 19.271,58 €; prórroga: 3.638,14 €

Duración: ata o 30/09/2022; prórroga: ata o 11/11/2022.

Obrigas económicas: 19.271,58 €; prórroga: 3.638,14 €

Consellería do Medio Rural; Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe