Encomenda da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural a Seaga

Obxecto:

actuacións para a posta en valor de terreos na aldea modelo de Penedo (Boborás - Ourense), no ano 2022.

Entidade encomendante: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Entidade encomendada: Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, SA (Seaga)

Data da sinatura: 29/07/22

Presuposto: 83.694,84 €

Duración: ata o 31/12/2022.

Obrigas económicas: 83.694,84 €

Consellería do Medio Rural; Axencia Galega de Desenvolvemento Rural | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe