Encomenda da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural a Seaga

Obxecto:

acondicionamento de predios en aldeas modelo e polígonos agroforestais, anos 2022-2023, cofinanciada con Feader.

Entidade encomendante: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Entidade encomendada: Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, SA (Seaga)

Data da sinatura: 04/08/22

Presuposto: 895.715,45 €

Duración: ata o 30/11/2023.

Obrigas económicas: 895.715,45 €

Consellería do Medio Rural; Axencia Galega de Desenvolvemento Rural | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe