Encomenda da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural a Tragsatec

Obxecto:

servizo para o apoio técnico e administrativo no levantamento topográfico, recollida de documentación acreditativa da titularidade e actualización de datos catastrais de predios en aldeas modelo, anos 2022-2023.

Entidade encomendante: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Entidade encomendada: Empresa de Tecnoloxías e Servizos Agrarios SA SME MP (Tragsatec)

Data da sinatura: 18/10/22

Presuposto: 474.251,96 €

Duración: ata o 31/12/2023.

Obrigas económicas: 474.251,96 €

Consellería do Medio Rural; Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe