Encomenda da Consellería do Medio Rural a Tragsa

Obxecto:

camiños secundarios e mellora de camiños principais da ZCP de Briallos (Portas–Pontevedra), cofinanciado ao 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Entidade encomendante: Consellería do Medio Rural

Entidade encomendada: Tragsa

Data da sinatura: 29/08/22

Presuposto: 575.872,98 €

Duración: 12 meses.

Obrigas económicas: 575.872,98 €

Subcontratacións: porcentaxe estimada do 20 %.

Ligazón ao DOG

Consellería do Medio Rural