Encomenda da Consellería do Medio Rural a Tragsatec

Obxecto:

encargo do servizo para o apoio técnico previo á preparación de informes aos recursos de alzada contra o Acordo, así como as propostas de modificación de bases e acordo para a validación documental co obxecto de inmatriculación rexistral das zonas de reestruturación parcelaria 2022-2023.

Entidade encomendante: Consellería do Medio Rural

Entidade encomendada: Tragsatec

Data da sinatura: 22/08/22

Presuposto: 1.385.042,50 €

Duración: 12 meses.

Obrigas económicas: 1.385.042,50 €

Subcontratacións: non está prevista a subcontratación.

Ligazón ao DOG

Consellería do Medio Rural