Encomenda da Consellería do Medio Rural á Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A. (Seaga)

Obxecto:

encargo de execución para a construción de catro puntos de carga de helicópteros e autobombas nos concellos de Avión, San Cristovo de Cea, Nogueira de Ramuín e Verín, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Entidade encomendante: Consellería do Medio Rural

Entidade encomendada: Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A. (Seaga)

Data da sinatura: 24/08/22

Presuposto: 290.420,26 €

Duración: 12 meses.

Obrigas económicas: 290.420,26 €

Subcontratacións: porcentaxe estimada do 20 %.

Ligazón ao DOG

Consellería do Medio Rural | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.