Encomenda da Axencia Galega de Infraestruturas a Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.

Obxecto:

prórroga da encomenda para a realización de traballos de apoio técnico á Axencia Galega de Infraestruturas no desenvolvemento daquelas tarefas en que a experiencia acumulada por Xestur na execución de obras permita complementar o traballo do persoal da Axencia.

Entidade encomendante: Axencia Galega de Infraestruturas

Entidade encomendada: Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.

Data da sinatura: 14/11/22

Presuposto: 60.023,25 €

Duración: doce (12) meses, contados desde o 1 de xaneiro de 2023, prorrogable por doce (12) meses máis

Obrigas económicas: a prórroga da encomenda tramítase como expediente anticipado de gasto con cargo aos orzamentos da Axencia Galega de Infraestruturas para o ano 2023, aplicación orzamentaria 09.A1.512B.640.1

Ligazón ao DOG

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas | Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Xestión do Solo de Galicia-Xestur S.A