Encomenda da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade á Axencia Galega de Infraestruturas

Obxecto:

dirección e execución do servizo de redacción do proxecto das actuacións referidas á obra de adaptación da rúa Rodríguez de Viguri para a localización dunha parada de intercambio modal na cidade administrativa de San Caetano, supervisión e implantación do proxecto, elaboración doutros documentos de carácter técnico e dirección e execución das obras.

Entidade encomendante: Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Entidade encomendada: Axencia Galega de Infraestruturas

Data da sinatura: 18/10/22

Duración: a presente encomenda estará vinculada á execución do contrato das obras referenciadas e, en todo caso, rematará antes do 31 de decembro de 2023.

Obrigas económicas: a encomenda non liquidará ningunha taxa a favor da AXI en concepto de custo polos servizos que preste no seu desenvolvemento.

Ligazón ao DOG

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas