Encomenda da Consellería do Mar á Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A. (Seaga)

Obxecto:

realización dos traballos relativos á reinstalación na ría de Ferrol dos moluscos bivalvos procedentes de zonas de produción declaradas como clase C no litoral norte da Comunidade Autónoma de Galicia, durante os anos 2022 e 2023.

Entidade encomendante: Consellería do Mar

Entidade encomendada: Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A. (Seaga)

Data da sinatura: 09/09/22

Presuposto: 791.336,85 €

Duración: do 10/9/22 ao 30/6/23.

Obrigas económicas: 791.336,85 €

Ligazón ao DOG

Consellería do Mar; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.