Encomenda da Consellería do Mar ao Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar

Obxecto:

prestación do servizo de oficina técnica para o seguimento do expediente "Desenvolvemento e adquisición de solucións innovadoras para a mellora dos servizos públicos de emerxencia e de xestión dos recursos mariños da Xunta de Galicia (Civil UAV). Lote 3, servizos de investigación marítima e relacionados coa pesca".

Entidade encomendante: Consellería do Mar

Entidade encomendada: Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar

Data da sinatura: 16/09/22

Presuposto: 65.994,36 €

Duración: do 19/9/22 ao 30/11/23.

Obrigas económicas: 65.994,36 €

Ligazón ao DOG

Consellería do Mar; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Mar; Fundación Centro Tecnológico del Mar