Encomenda da Consellería de Sanidade a Tragsatec

Obxecto:

prestación dun servizo de apoio técnico á representación autonómica de Galicia no Consello de Emprego, Política Social, Sanidade e Consumidores da Unión Europea.

Entidade encomendante: Consellería de Sanidade

Entidade encomendada: Tragsatec

Data da sinatura: 29/06/22

Presuposto: 71.187,93 €

Duración: dende o 1 de xullo de 2022 ata o 31 de decembro de 2022, sen posibilidade de prórroga.

Obrigas económicas: 71.187,93 €

Subcontratacións: non.

Ligazón ao DOG

Consellería de Sanidade